MILJÖPOLICY

Skötbordspecialistens målsättning är:

· att följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet
· att se företagets processer – från råmaterial till färdig produkt ute hos kund – ur ett miljöperspektiv
· att välja de material och komponenter som med hänsyn till miljö, funktion och ekonomi bäst tillfredsställer kundens långsiktiga mål
· att ständigt utveckla sina produkter mot material och komponenter som är bättre ur miljösynpunkt
· att spara resurser genom att tillverka produkter av hög kvalitet med lång livslängd
· att samarbeta med miljömedvetna underleverantörer

KVALITETSPOLICY

Ett av Skötbordspecialistens främsta konkurrensmedel är kvalitet. Vi eftersträvar kvalitet i alla led, från material, komponenter och tillverkning till försäljning och service.

Skötbordspecialistens målsättning är:

· att hålla hög kvalitet på varje levererad produkt
· att ha kunder som är nöjda med både produkter och service
· att jobba med underleverantörer som är kvalitetsmedvetna
· att göra ”rätt från början”. Detta gäller produktutveckling och produktion, men också leverans och service.
· att jobba med ”ständig förbättring”. Genom att ständigt utveckla och förbättra våra produkter och processer utifrån kunders behov, skall vi bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen.

© Copyright 2023 – Skötbord för offentliga miljöer | Skötbordspecialisten AB